จุดยืน

Posted on

จุดยืนของเราทุกคนคือ … ส้นเท้า

————————-

นมใหญ่ Like เป็นร้อย
นมน้อยๆ ค่อยๆ ทะยอย Like