จังหวะการเต้นของหัวใจ

Posted on

“รู้สึกดี” กับ “รู้สึกรัก”
มันต่างกันที่
จังหวะการเต้นของ “หัวใจ”

————————-

ถามว่ารักแค่ไหน
นับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้