คุณค่าของความรัก

Posted on

คุณค่าของ … ความรัก
คือรู้จัก คำว่า … เข้าใจ
ไม่ต้องหา … คนที่ใช่
หาคนที่เข้าใจ … ก็พอ

————————-

อยากชนะ ก็ต้อง … สู้
อยากรู้ ก็ต้อง … อ่าน
อยากมีเงิน ก็ต้อง … ทำงาน
อยากมีกันและกัน ก็ต้อง … จริงใจ