คิดไปเอง

Posted on

เจ็บปวด เพราะ … คิดไปไกล
เจ็บใจ เพราะ … คิดไปเอง !!

————————-

ผู้หญิงอ่อนไหว ไม่ได้แปลว่า … ใจง่าย
ผู้หญิงเลือกคบผู้ชาย ไม่ได้แปลว่า … หยิ่ง
ผู้หญิงถูกทิ้ง ไม่ได้แปลว่า … หมดค่า
ผู้หญิงลั้ลลา !! ไม่ได้แปลว่า … “รักไม่เป็น”