ความว่างเปล่า

Posted on

คนโสดก็เหมือนต้นไผ่
ข้างนอกดูแข็งแกร่งเพียงใด
แต่ข้างในมัน “ว่างเปล่า”

“ฤดูหนาว”
ถูกสร้างไว้เพื่อให้รู้ว่า … คนเรา
ไม่ควรอยู่คนเดียว