ความรักก็เหมือน …

Posted on

ความรักก็เหมือนถูกแม่ “ตี”
เจ็บกี่ที กี่ที ก็ไม่จำ

————————-

ความรักก็เหมือน “ข้อสอบ”
ถ้าเราไม่รู้คำตอบ เราก็ชอบคิดไปเอง