ความรักกับฟัน

Posted on

รักแรก คือ ฟันน้ำนม
รักระทม คือ ฟันคุด
รักสุดๆ คือ ฟันเธอ
รักเสมอ คือ เธอให้ฟัน

————————-

น่ารัก ทุกวันจันทร์
น่าฟัน ทุกวันพุธ
น่าฉุด ทุกวันเสาร์
น่าเอา ทุกวันเลย