ความยิ่งใหญ่ของเธอ

Posted on

บางทีก็นึกอิจฉา … กางเกงใน
เพราะมันได้อยู่ใกล้ๆ … ความยิ่งใหญ่ “ของเธอ”

————————-

เป็นผู้หญิงอย่า “หยุดสวย”
แต่ถ้าไม่สวยก็ “หยุดเถอะ !!”