คน 1 คน

Posted on

1 คน 1 เหงา 1 เศร้า
1 คิดถึง 1 คนตรงนี้
คิดถึง 1 คนตรงนั้น
แล้ว 1 คน ตรงนั้นล่ะ?
คิดถึง 1 คน ตรงนี้ไหม?

————————-

เศษแก้ว ยังมีคม
เศษคารม ยังบาดใจ
เศษเหล็ก ยังขายได้
แต่เศษใจ ใครจะเอา