คนบางคน ใครบางคน

Posted on

คนบางคน กลับมาคุยด้วย
แต่ไม่ได้ หมายความว่า
จะกลับมา “รัก”

————————-

ด้วยสภาพของอากาศ …
ทำให้เรารู้สึกขาด … ใครบางคน