คนคั่นเวลา

Posted on

รักหมดใจ … สุดท้าย
ก็เป็นได้แค่ “คนคั่นเวลา”

————————-

ความรักที่เกิดจาก … ใจ
มันคงเทียบไม่ได้กับ
ความรักที่เกิดจาก … เงิน