ขาดเธอไม่ได้

Posted on

เพราะเธอ ฉันเลยเป็นไข้
ไข้เธอไม่ดาด … ขาดเธอไม่ได้

————————-

เราเลิกกันเถอะนะ
เลิกเป็น “เพื่อน”
แต่เลื่อนฐานะ
มาเป็น “แฟน”